Kell egy É(r)v!

Önkéntesnek lenni különleges lehetőség. Rengeteg rendkívüli élményt és sok máshol nem megszerezhető tudást adhat ez a tevékenység. Szerencsére ma ezt egyre több ember tudja, sőt meg is élte már, ami új keretet ad a hazai önkéntes programok fejlődési lehetőségeinek, azonban nem volt ez mindig így.

A kezdetek

Jómagam 1996 óta foglalkozom az önkéntesség valamilyen aspektusának fejlesztésével és tudom, sokszor saját bőrömön is tapasztaltam, hogy a kilencvenes évek végén, de még a kétezres évek elején is egészen más volt a közvélekedés az önként végzett tevékenységek kapcsán. Sokszor nem is értették az emberek, hogy mi ez és miért fontos. Gyakran egyedül éreztem magam – még civil körökön belül is – e téma fontosságának a képviseletével. Ezért is volt kiemelt jelentősége annak, hogy az ENSZ kezdeményezése mellett 2001-ben Magyarországon is megrendezésre került az Önkéntesek Nemzetközi Éve. A közös gondolkodás és a témafelvetések nyomán szépen lassan létjogosultságot kapott az ügy, és elkezdtük felfedezni, hogy mennyire sok pozitív vetülete van annak, hogy emberek szabad akaratból valamilyen közjót szolgáló tevékenységhez kapcsolódnak. Az ÖNÉ máig ható talán legfontosabb eredménye a 2005-ben elfogadott „önkéntes törvény” volt, mely eredményeképp végérvényesen felkerült az önkéntesség a térképre, és számos helyen témává, napirendi ponttá váltak a szükséges fejlesztési elképzelések.

Eredmények és célok

A sok pályázati program és fejlesztés mellett, a szervezeteken és majd később az intézményi berkeken belül folyó belső fejlesztéseket tartom kiemelten fontosnak, mert ezek nyomán kezdtek létrejönni az önkéntesek fogadását és hosszú távú foglalkoztatását új szintre emelő önkéntes programok. E nélkül pedig nem lehet megfelelő minőségi önkéntes infrastruktúrát kialakítani. Ebbe a folyamatos, szisztematikus és nem mindig látványos építkezési folyamatba érkezett meg az Európai Unió által deklarált Önkéntesség Európai Éve 2011-ben, mely fele részt egybeesett a magyar EU elnökséggel. Az ÖEÉ talán legfontosabb célkitűzése és hazai eredménye az önkéntesség soha korábban nem tapasztalt szintű népszerűsítése volt. Őszintén megmondom még nekem is új élmény volt, hogy az önkéntesség témája gyakorlatilag mindennapossá vált a felfokozott érdeklődésnek (civilek, média, vállalatok és a kormányzat) és a különféle szereplők aktivitásának köszönhetően. Úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy az önkéntesség ebben az évben első alkalommal elérte, sőt ki is ütötte a plafont. Soha korábban nem hallottak erről a témáról ennyien, és talán ennek köszönhetően minden korábbinál többen tapasztalták meg a tevékenységben rejlő örömöket. Az érdeklődés és a figyelem szerencsére azóta is tart, részben különféle médiumok ténykedésének és persze a szervezetek kommunikációs tevékenységének köszönhetően, egyre több program kerül bemutatásra.

Elismerés az önkénteseknek

A legjobbak évről évre díjakat is kapnak, az Önkéntes Központ Alapítvány például, minden évben az Önkéntességét Díj keretében ad át kiválósági díjakat. Érdemes megismerni közülük minél többet, mert igen szép mintázatát adják a hazai önkéntes ökoszisztémának. Úgy érzem, hogy egyre több ember tud ilyen vagy ehhez hasonló történeteket felidézni saját életéből vagy környezetéből, de a hivatalos statisztikák is azt mutatják, hogy még mindig többen vannak azok, akik nem próbálták ki, milyen önkéntesként tevékenykedni. Nos, ennek kapcsán el is érkeztünk a 2021-es évhez, mely számos szervezet közös akarata alapján az Önkéntesség Magyarországi Éve lesz. Felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség erre, és miért ölünk nem kevés energiát ennek az eseménysorozatnak a megszervezésébe. Úgy gondolom, hogy a húsz, illetve a tíz éves forduló üzenetét és logikai ívét hiba lenne nem kihasználni. Rajtunk kívül ez egyébként csak a hollandoknak jutott ez eszébe. Érdemes lesz majd rájuk is odafigyelni az év során.

Önkéntesség Magyarországi Éve

Úgy gondolom azonban, hogy ami miatt igazán nagy szükség van az ÖMÉ megszervezésére az a következő: a fentiekből látszik, hogy az önkéntesség még mindig nem jelent meg sokak életében, melyen mindenképpen érdemes változtatni, mert az önkéntesen végzett tevékenységnek tényleg kizárólag jótékony hatása van. Még akkor is, ha sokszor kihívásokat hordoz és tudjuk, hogy gyakran fejtörést okoz, hogy miképp lehet biztosítani a programok megfelelő lebonyolítását és az önkéntesek elégedettségét egyszerre? Ezzel együtt a legtöbb önkéntes történet az örömről, az elégedettségről és komoly élettapasztalatokról szól. Szinte nem találkoztam még olyan elkötelezett önkéntessel, aki ne azt jelezte volna, hogy úgy érzi, hogy valójában sokkal többet kap, mint ad a tevékenysége révén. Szinte senki nem számolta a befektetett órákat vagy tényleges energiát. Ahhoz viszont, hogy ezek az élmények még nagyobb számban megszülethessenek, a mostaninál sokkal több jól szervezett fogadó hely szükséges, azaz kiemelt jelentőséggel bír az önkéntes programokat működtető szervezetek felkészültsége. A megfelelő önkéntes infrastruktúra nem jön létre egyik napról a másikra és számos feltétel megléte szükséges. A legfontosabb a szervezetek elhatározása és felkészülése, a szükséges szervezeti, szervezési kapacitások kialakítása, de jól célzott támogatásokra és forrásokra is szükség van, melyek lehetővé teszik a gépezet olajozását és folyamatos működtetését.

Az ÖMÉ másik fontos célja, az eddigi eredmények elismerése mellett, annak tudatosítása, hogy mi mindent kell még tennünk azért, hogy egy még jobban felkészült önkéntes fogadó közeg jöhessen létre. A mostaninál lényegesen több olyan fogadó helyre van szükség, ahol a folyamatosan növekvő egyéni érdeklődést ki tudjuk szolgálni, hogy az országban lehetőség szerint ne legyen olyan érdeklődő, aki azért nem kezd önkéntes tevékenységbe, mert a megtalált szervezet nem tudta megfelelő módon bevonni. Tudjuk, hogy ez nem egyszerű kihívás, de úgy hiszem, hogy ha ennek jelentőségére felhívjuk a társadalom különböző szereplőinek és döntéshozóknak a figyelmét, akkor biztos közelebb kerülünk ahhoz az elképzelt célhoz, hogy Magyarországon ne csak az önkéntessé válás, de az önkéntesként való megmaradás is könnyű és mindenki számára örömteli élmény maradjon.

Ennek szellemében szervezzük ezt az Évet, melyhez reményeink szerint minél többen fognak csatlakozni szervezeti, intézményi, vállalati programok, események szervezése révén. Az ÖMÉ2021 alapvetően egy keret, amit közösen tudunk megfelelő tartalommal megtölteni, de ehhez az ÖKA energiái, sőt az Előkészítő Csoport tagszervezetének lelkesedése is kevés, viszont ha sokan csatlakoznak hozzánk, akkor közösen akár egy újabb történelmi mérföldkövet hozhatunk létre a hazai önkéntesség fejlődésben. Ez a következő évtizedre, de talán még azon túl is meghatározhatja a hazai önkéntesség fejlődésének menetét. Szerintem nem rossz kihívás, remélem ennek te is részese akarsz lenni. Ezért kérlek, Vedd ki a részed!