Mi motiválja az embereket, hogy önkéntesként dolgozzanak szabadidejükben? Csak az iskolai közösségi szolgálatot szeretnék teljesíteni? A családi hagyományokat vinnék tovább? Szeretnének kapcsolatot építeni, gyakorlatot szerezni az adott területen? Akármi is a mozgatórugó, az önkéntes képzésekkel a szervezet és az egyén is csak nyerhet!

A „Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás” projekt keretében megjelentetett „Gyakorlati útmutató: Intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez” kötete az önkéntesség, az önkéntesek foglalkoztatása, valamint az önkéntes tevékenységek szervezése kapcsán felmerülő kérdésekre kíván választ nyújtani az olvasónak. A kiadvány rendkívül hasznos, gyakorlatias témákat tartalmaz, melyek között az önkéntesek képzése is helyet kapott.

Mára két típusú önkéntességet különböztethetünk meg: a hagyományos önkéntességet, valamint az új típusú önkéntességet. A hagyományos típus főként adományozáson, jótékonykodáson alapul, míg az új típusú önkéntesség során a társadalmi értékek kerülnek a középpontba, mint a szaktudás, a kreativitás, az élethosszig tartó tanulás. Akármilyen típusú önkéntes tevékenységet folytatunk, a szervezet szempontjából is fontos az önkéntesek megfelelő felkészültsége, a szervezet értékeinek ismerete, valamint a szervezet társadalmi megítélésének fenntartása is. A szervezeten túl, az önkéntes számára is hasznos lehet az új ismeretek elsajátítása.

A képzések első hallásra unalmas, kötelező programoknak tűnnek, azonban rendkívül fontosak lehetnek a szervezet megismerése szempontjából: pontosabb képet kaphat az önkéntes az ott végzett tevékenységekről, valamint az ott dolgozó munkavállalókkal és dolgozókkal is kapcsolatba léphet. Az önkéntes munka során, a legtöbb területen szerteágazó tudásra, esetenként komoly szaktudásra is szükség lehet, melyek átadása kulcsfontosságú a szervezet számára.

Azonban az önkéntes ezen kívül is fejlődhet a képzések keretében, hiszen megtapasztalhatja az önkéntes munka értékét. A legtöbb önkéntes munka során idegen emberekkel léphet kapcsolatba, ezáltal a kommunikációs készsége fejlődhet. A képzésen belül kommunikációs tréningen tud részt venni, ezáltal gyakorolhatja ezeket a helyzeteket. Továbbá a gyakorlatokon, valamint a munkán keresztül olyan kihívásokkal találhatja szemben magát, amelyekkel korábban nem találkozott, ezáltal kizökken a komfortzónájából, mellyel a személyiségének egy új oldalát ismerheti meg. Az ilyen helyzetek miatt problémamegoldó képessége is fejlődik. Amennyiben a programszervezésbe is betekintést nyerhet, a tervezés alapelveit, a projekt-szemléletű gondolkodást sajátíthatja el, melyet a későbbiekben más területen is kamatoztatni tud. Új területek, szakmák ismereteit sajátíthatja el, ezáltal látóköre szélesedik. Bizonyos területeken végzett munka során az önkéntesek érzelmi intelligenciája, empatikus készségei is fejlődnek. Valamint már a képzés során is egy új közösségbe tartozhat, itt is kialakulhatnak a későbbiekben fontos kapcsolatok.

Téged mi motivál az önkéntes tevékenységben? Vettél már részt önkéntes munkád során képzésen? Hasznosnak érezted? Meséld el tapasztalataid nekünk!

A szerző: Gengeliczki Barbara

Forrás:

Csordás Izabella (szerk.) (2019). Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok

 létrehozásához és működtetéséhez. Cselekvő közösségek—Aktív közösségi szerepvállalás EFOP-1.3.1-15-2016-00001. Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. Országos Széchényi Könyvtár.