„Az önzés intelligens módja a mások jólétéért való munka.”

(idézet a dalai lámától)

A brit Education and Employers oktatással, munkavállalással és az önkéntesség kérdésével foglalkozó alapítvány, valamint a szintén brit Chartered Institute of Personnel and Development HR-tanácsadó cég 2021. januárban jelentette meg The Value of Volunteering (Az önkéntesség értéke) című tanulmányát.

A tanulmány azokat a pozitív értékeket tárta fel, amelyekkel egy vállalati dolgozó találkozhat, ha önkéntes munkát vállal az oktatás területén. A friss beszámoló külön foglalkozik a jelenlegi Covid pandémiás helyzettel is, és kitér arra is, hogy az önkéntesek milyen szerepet játszhatnak az iskolás gyerekek segítésében. Például az egyik program során különböző munkahelyekről érkező önkéntesek beszéltek a gyerekeknek munkájukról, és felhívták a figyelmet a tanulás és a jó munkahely összefüggéseinek fontosságára.

A jelentés eredményei azt mutatják, hogy az oktatásban végzett önkéntes munka jelentős előnyökkel jár mind a munkáltató, mind a munkavállaló számára. Az önkéntesek arról számoltak be, hogy fejlődött kommunikációs- és meggyőzőképességük, az önkéntes munka növelte a munkahely iránti lojalitást és a produktivitást. A tanulmány ezek mellett még azt is feltárta, hogy az önkéntesség növeli a dolgozók jóllétét.
Ugyanakkor a másik oldalon álló diákokban is érzékelhető változásokat okozott, ha munkahelyi önkéntesekkel találkoztak: kimutathatóan jobb eredményeket értek el az érettségi vizsgákon, szélesedett nézőpontjuk és rálátásuk a munka világára, és kevesebben estek ki az oktatásból.
A jelentés három módszertani elemmel dolgozott: online önkéntes kérdőív (1026 kitöltő), önkéntesekkel készült esettanulmányok (6) és empirikus kutatásáttekintés.

A kutatás főbb megállapításai:
Az önkéntesek legalább 80%-a számolt be a kommunikációs- és meggyőzőképesség javulásáról, több mint fele pedig a vezetői és egyéb készségek terén is javulásról számolt be.

79%-uk a munkahelyi küldetéstudat javulását jelezte az önkéntes oktatás eredményeként, 68%-uk pedig erősebb munkahelyi motivációról számolt be. 84% a munkán kívüli mindennapi életben is motiváltabbnak érezte magát.

Több mint 25% nagyobb munkahelyi produktivitásról számolt be, 44%-uk szerint a felettese is elismerte az önkéntességének hatását. Több mint egyharmaduk pedig arról számolt be, hogy az önkéntesség segített nekik más vagy magasabb pozícióra pályázni.

Az elsöprő többség (94%) úgy érezte, hogy jobban megértette a társadalmat foglalkoztató kérdéseket. Szinte minden megkérdezett iskolai önkéntes (99%) úgy érezte, hogy önkéntes munkája sokat jelent a fiatalok számára.

A szerző: Vas Viktória

Az angol nyelvű jelentés letölthető a következő linken:
https://www.educationandemployers.org/wp-content/uploads/2020/12/The-Value- of-Volunteering-final-8th-Jan-2021-1.pdf