Mit is jelent a pro bono kifejezés? A szó jelentése „közjóért”. Olyan önként vállalt, akár szakmai jellegű tevékenységeket foglal magában, melyek honorálása eszmei vagy a piaci értéknél lényegesen kisebb mértékű.Milyen módokon mutatkozik meg a pro bono az önkéntesség vonatkozásában? A kérdés megválaszolásához Sebestény István írása volt a segítségemre.

Látens, azaz rejtett önkéntességről akkor beszélhetünk, amikor a szervezet a szükséges emberi erőforrás-állományt önkéntesek segítségével biztosítja. Minden önkéntes jellegű elköteleződés önkéntes tevékenységnek nevezhető, így az alábbi négy kategória is ide sorolható. 

A civil szervezetek vezetői, kurátorai, adminisztratív dolgozói esetében többnyire önkéntes munkavállalásról beszélhetünk, ez összességében az adminisztratív önkéntesség.

Parciális önkéntesség esetén az adott szakember a „hivatalos” munkaidőn kívül nyújtja ugyanazt a „szolgáltatást”, mint amiért a fizetését kapja. Ez a fajta önkéntesség teljesen az önzetlenségen alapszik.

Relatív önkéntesség esetében a szakember a nyújtott szolgáltatásért a piaci árak töredékét kéri. Ez egy olyan, mindkét félnek kifizetődő együttműködés, amelyben a szervezet anyagi forrást takarít meg, de hozzájut a szükséges tanácshoz, a szakember pedig segített, de minimális fizetséget kapott érte.

Egy civil szervezetnek is számos adminisztratív, bürokratikus feladattal kell megbirkóznia, késedelem, elmaradás esetén nagymértékű pénzbírsággal sújthatják őket. Azonban, ha egy hivatali dolgozó rokonszenvez az adott szervezettel, akkor – a szakmai elveket fel nem rúgva, másokat háttérbe nem szorítva – meg tudja könnyíteni egy-egy emlékeztető megküldésével vagy adatlap kitöltés átvállalásával a szervezet dolgát. Ezt a fajta önkéntességet nevezzük additív önkéntességnek.

Az önkéntesség ezen fajtái nehezen számszerűsíthetők, hiszen alig-alig választhatóak szét a fizetésért és az önkéntesen végzett tevékenységek. Ennek ellenére a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szakemberei konkrét adatokkal szolgáltak a pro bono tevékenységeket illetően: a nonprofit szervezetek által közölt 2018-as adatok tanúsága szerint az adott évben a formális – szervezet számára nyújtott – önkéntes tevékenységet folytatott személyek összesen 67 milliárd forintot hagytak a különböző szervezetek kasszájában.

A pro bono önkéntesség tehát nagy értéket képvisel, hiszen a kedvezményezett szervezet forrásokat spórol meg, így azt teljes egészében más területre tudja átcsoportosítani. A kapott tevékenység pénzben is kifejezhető idő-adománynak tekinthető, hiszen az önkéntes a szakmai tevékenységein felül áldoz az idejéből arra, hogy tudását, tapasztalatait megossza, és továbbadja a választott intézménynek.

Számos cég adja tovább pro bono módon a tudását, a multinacionális cégek esetében pedig még nagyobb hangsúlyt kap a társadalmi felelősségvállalás. Egy sikeresen kidolgozott stratégia globális szinten történő működtetése példaként szolgálhat más vállalkozások számára. Jelentős azonban a magánszemélyek tudásátadási hajlandósága is. Egyes szakterületek különösen preferáltak, a teljesség igénye nélkül: informatika, adótanácsadás, könyvelés, mentálhigiénés terület, pszichológia, pályázatírás mind-mind olyan szakembereket ölel fel, akiknek a segítsége nagyon sokat jelent egy-egy civil szervezet életében. A társadalmi tőkének a nonprofit szektor esetében pedig különösen nagy jelentősége van.

Te milyen területen tudnál szakmai támogatást nyújtani egy civil szervezet számára?

 

A szerző: Cseh Judit Ágnes

Forrás:

 

Sebestény István (2017): „Mérhetetlen” segítség – az önkéntesség alternatív formái és mérési lehetőségei a nonprofit statisztikában. In: KSH: Horváth András, Perpék Éva, Sebestény István, Sebők Csilla, Sik Endre, Váradi Rita (2017): Háztartási munka, önkéntes munka, láthatatlan munka, I. Háztartási és önkéntes munka mérése, elemzése. Konferenciakötet. 90–104.

https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/pdf/lathatatlan_munka_1.pdf

 

Statisztikai Tükör – A nonprofit szektor legfontosabb jellemzői 2018-ban https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/nonprofit/nonprofit18.pdf